Chinese Geneeskunde

Chinese Gezondheidskunde is een complete gezondheitszorg die gebaseerd is op een holistisch (algeheel) begrijp van lichaam, geest en ziel in samenhang met het universum. De grondslagen werden vijfduizend jaar geleden gelegd in de tijd van Sheng Nong (de goddelijke Boer) en Huang Di (de Gele Keizer), toen de mens dichter bij de natuur en wisseling van de seizoenen leefde. Uitgangspunt was dat de energiestroom een nauwe verbondenheid had met de fundamentalistische krachten en dat hitte en kou van grote invloed waren op het menselijke welbevinden.

Chinese kruidenkunde is een belangrijke pijler van de Chinese gezondheidskunde. Er zijn in China zo vijfduizend kruidensoorten, waarvan er ongeveer tweeduizend worden gebruikt. Kruiden kunnen heel effectief zijn bij veel disharmonieen, maar het is van essentieel belang dat recepten bereid zijn door een volledig bevoegde en geregistreerde beoefenaar van Chinese kruidenkunde.

Yin Yang handelwijze. Kruidenkunde en acupunctuur vormen in de Chinese filosofie de aanvullende tegenstellingen van de Chinese gezondheidsleer. Kruidenkunde werkt van binnen naar buiten en acupunctuur van buiten naar binnen. Ze worden beide gezien als Yin en Yang. Kruidenkunde wordt op zichzelf gebruikt of ter ondersteuning van een acupunctuurbehandeling.

Chi is de energie die Yin en Yang verbindt. Even als bloed en vocht stroomt het door lichaam. Wanneer het vrij kan stromen, houdt ze ons gezond. Yin, Yang en de hele persoon zijn dan in balans. Wanneer de Chi stagneert of geblokkeerd is, kan dat tot gezondsheidsproblemen leiden.

Meridianen zijn de kanalen waarlangs de chi stroomt. De meeste acupunctuurpunten liggen op deze kanalen en de meeste kruiden die door een beoefenaar van Chinese kruidenkunde worden voorgeschreven, zullen in deze meridianen terecht komen. Er zijn twaalf hoofdmeridianen die elk corresponderen met de twaalf hoofdorganen in het lichaam.

Onbalans veroorzaakt gezondheidsproblemen. In geval van gezondheidsproblemen vertonen de verschillende meridianen diverse soorten van disharmonie. Chinese geneeskunde richt zich op deze disbalans.

Comments are closed.